Voorwaarden

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelneming zijn als volgt:

 • Inschrijving voor een certificaat is alleen mogelijk voor leden van de Stichting International Whisky Society.
 • U schrijft in voor maximaal 2 certificaten per cask.
 • Per certificaat ontvangt u na het vastgestelde aantal rijpingsjaren het vastgestelde aantal 70 Cl. flessen inclusief accijns op “cask strength”.
 • Elke certificaat begint met een bepaald bedrag aan inschrijfgeld en daarna het aantal rijpingsjaren met een bepaald bedrag. Betaling ineens kan ook.
 • Alle bedragen zijn onder voorbehoud. WCOC behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene wijzigingen zoals BTW verhoging, Accijns, Brexit gevolgen en dergelijke de tarieven aan te passen.
 • De jaarlijkse betalingen bij voorkeur via automatische incasso.
 • Tijdens de rijpingsperiode zorgt de WCOC periodiek voor een sampleflesje, die op het International Whisky Festival in Den Haag in november exclusief door certificaathouders geproefd kan worden.
 • Indien u binnen de periode van de looptijd van het certificaat uw lidmaatschap van de Stichting IWS wenst te beëindigen met behoud van eigendomsrechten van uw WCOC-certificaat, dient u het resterende, nog verschuldigde bedrag per direct te betalen.
 • Indien u uw certificaat tussentijds wilt verkopen moet u de WCOC daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. U heeft dan 6 maanden na dato de gelegenheid om dit aan een IWS-lid te verkopen. Als dit niet lukt vervalt het certificaat aan de Stichting IWS tegen de nominale waarde onder aftrek van kosten.
 • De administratie, verzekeringen, aankoop, botteling, betaling accijns en transport wordt door de Stichting WCOC verzorgd.
 • Indien de Stichting WCOC tijdens de looptijd van certificaten ophoudt te bestaan zal de oprichter van deze Stichting persoonlijk de verplichtingen van Stichting WCOC aan de deelnemers overnemen.
2024 Stichting WCOC Surlinio